35 de unităţi de transport pentru inspectorii Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va avea în dotare 35 de unități de transport noi, echipate pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu. Astăzi s-a desfășurat evenimentul de predare – primire a unităților de transport, care au fost repartizate Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor ale ANSA.

La eveniment au participat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Dumitru Alaiba, directoare de țară a Băncii Mondiale pentru Moldova, Inguna Dobraja, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața, dar și reprezentanții – beneficiari ai Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor.

„Scopul nostru este să avem un stat eficient și funcțional. Pentru aceasta digitalizăm, eliminăm birocrația inutilă, simplificăm proceduri și dotăm instituțiile cu instrumentele necesare pentru a oferi servicii de calitate cetățenilor și antreprenorilor. Prin eficientizarea activității ANSA, nu doar reducem riscul de corupție, ci și contribuim la un mediu de afaceri transparent și echitabil”, a declarat Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Dotarea instituției cu unități de transport a fost unul din obiectivele stridente ale autorității. 

Parcul de automobile la nivelul subdiviziunilor ANSA era insuficient și învechit pentru a asigura buna desfășurare a Planului controalelor și a Planurilor de monitorizare aprobate anual. 

„Mașinile pe care ANSA le primește, astăzi, nu sunt doar vehicule. Sunt instrumente de economisire a timpului, banilor și eforturilor pentru oamenii care își au afacerile departe de autoritățile de reglementare, dar și pentru autorități deopotrivă. Acum, reprezentanții autorităților vor deveni mai rapizi și mai eficienți la îndeplinirea sarcinilor, în timp ce antreprenorii vor primi documentele permisive la cerere la fața locului” a notat Inguna Dobraja, directoarea de țară a Băncii Mondiale pentru Moldova.

Automobilele au fost repartizate subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor (cu statut de direcție) ale ANSA. Acest fapt va contribui semnificativ la consolidarea resurselor pentru desfășurarea activităților de control, atât planificat, cât și inopinat ( inclusiv la eliberarea actelor permisive la solicitarea agenților economici, dar și la transportarea probelor prelevate către Laboratoarele desemnate pentru analiza acestora).

În rezultat, se va îmbunătăți și mai mult interacțiunea cu operatorii din domeniul agroalimentar – un aspect indispensabil pentru producerea unor produse mai calitative și mai competitive, atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.

„Dotarea cu unități de transport a Agenției va contribui la consolidarea capacităților instituționale și la fortificarea resurselor administrative la nivelul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor ale ANSA în desfășurarea controalelor de stat, conform prevederilor legislative. Va avea un impact pozitiv pentru operatorii economici, deoarece ANSA va fi mai operativă în raport cu ei, chiar și la etapa de eliberare a actelor permisive, dar și pentru consumatori – intervenind mai rapid, inclusiv în cazul petițiilor” a menționat Radu Musteața, director general al ANSA.

Procedura de predare-primire a automobilelor se va efectua în două tranșe. Prima tranșă a avut loc la data de 23 februarie 2024. Inspectorii au primit 25 de unități de transport. Celelalte 10 automobile vor fi transmise în luna martie curent.

Achiziția a fost realizată de Banca Mondială, prin intermediul Proiectului de Competitivitate a Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM)”, cu suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova.