5 Martie – Ziua Mondială a Eficienței Energetice

Anual, pe 5 martie, este marcată Ziua Mondială a Eficienței Energetice, zi care a fost instituită în anul 1998 cu scopul de a evidenția necesitatea utilizării durabile și raționale a energiei.

Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a asumat angajamentul privind promovarea eficienței energetice, asumându-și un rol lider în tranziția către economia verde prin integrarea obiectivelor de mediu tot mai mult în agenda de dezvoltare. Astfel, la elaborarea politicilor de intervenție economice impactul asupra mediului este un element de calitate determinant.

La nivel local, Parlamentul Republicii Moldova, prin adoptarea Legii nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică, ce transpune  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European, și-a propus îmbunătăţirea eficienţei energetice, fiind un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Menționăm că, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, care are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

În pofida situației pandemice din țară, în anul 2020 AEE a reușit inițierea și menținerea mai multor activități în domeniul eficienței energetice. Peste 40 de clădiri publice au fost reabilitate termic prin schimbarea acoperișului, geamurilor, ușilor, podelei, izolarea termică a pereților. Este vorba de școli, licee, grădinițe, spitale, centre raionale și case de cultură, blocuri de studii, în care aceste proiecte  au avut un impact major și un număr considerabil de beneficiari atât direcți cât și indirecți.

La capitolul transport electric, în toamna  anului 2020, AEE în baza acordului de finanțare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a contribuit cu suma de 2.000.000 lei la implementarea proiectului ,,Orașe verzi durabile pentru Moldova – Catalizând investițiile în orașe verzi durabile in Republica Moldova folosind o abordare holistică de planificare urbană integrate” prin instalarea a 20 de stații de alimentare (de tip AC) pentru automobilele electrice pe teritoriul Republicii Moldova. Conform datelor, în Republica Moldova sunt circa 1500 de automobile electrice, iar numărul autoturismelor electrice înmatriculate în Moldova este în continuă creștere.

Un alt aspect al eficienței energetice vizează tehnica de uz casnic. Republica Moldova, încă din 2014, aplică etichetarea energetică. Astfel,  sunt 14 categorii de produse electrice de uz casnic care au etichete  energetice pe o scară de la A la G, în funcție de consumul lor de energie. Clasa A (verde) fiind cea mai eficientă și clasa G (roșu) cel mai puțin eficientă.

MEI îndeamnă cetățenii să fie responsabili optând pentru practici care vizează o utilizare durabilă și rațională a energiei!