92 mln euro pentru eficientizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a comunicat despre aprobarea, pe 18 iunie, a finanțării în valoare de 92 milioane de euro pentru al doilea proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, care va crește eficiența serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în Chișinău.

Proiectul va permite întreprinderii Termoelectrica să presteze servicii mai eficiente populației prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei în regim de cogenerare, eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil și prin reconstrucția și modernizarea instalațiilor existente de generare a energiei termice și electrice. Suplimentar, pe partea consumatorului, proiectul va finanța investiții în sporirea eficienței energetice și de conservare a energiei în clădiri publice și rezidențiale selectate.

„Banca Mondială salută lansarea acestui proiect de o importanță majoră, care va ajuta autoritățile din Moldova și compania Termoelectrica să consolideze succesul reformei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și să sporească în continuare eficiența operațională și financiară a întreprinderii, pentru servicii de termoficare mai accesibile, în special pentru consumatorii vulnerabili și cu venituri mici,” a declarat Anna Akhalkatsi, manager de țară pentru Moldova, Banca Mondială.

Proiectul va produce beneficii pentru populația Chișinăului și altor grupuri de consumatori ai serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică, prin creșterea eficienței sectorului și o fiabilitate mai mare a serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică, începând de la ciclul de producere a energiei și până la consumatorul final, apropiind și mai mult aceste servicii de consumatori și contribuind la un comportament mai conștient privind aspectele de eficiență energetică.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 528,6 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea terenurilor, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura și sectorul energetic.