A fost aprobat manualul operațional pentru implementarea Programului 373

Consiliul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a aprobat manualul operațional al Programului de stimulare a investițiilor „373”, care stabilește baza de lucru cu băncile pentru implementarea acestei inițiative guvernamentale.  

Totodată, au fost agreate prevederile Contractului-tip de colaborare, care urmează a fi semnat între ODA și băncile participante la Programul guvernamental “373”.  Contractul stabilește raporturile juridice între părți în procesul de acordare a creditelor investiționale de către Entitățile Financiare Partenere (EFP) a căror dobândă va fi parțial compensată de stat prin intermediul ODA. Acesta a fost consultat cu mediul bancar, prin intermediul Asociației Băncilor din Moldova. 

În context, ODA lansează procedura de înregistrare a instituțiilor bancare pentru semnarea Contractelor de parteneriat privind implementarea acestui Program. Astfel, băncile care vor să susțină inițiativa statului de dezvoltare a antreprenoriatului autohton prin intermediul accesării creditelor în condiții avantajoase, pot depune cereri de aderare la Programul 373 la adresa office@oda.md

Programul 373 are drept scop sporirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin acordarea de credite investiționale de către Entitățile Financiare Partenere (EFP) și compensarea parțială a ratei dobânzii de către Guvern prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM). Rata dobânzii la creditele în valută străină va fi de 3% anual, iar în lei – de 7% anual. Creditele investiționale pot fi contractate de ÎMM-ri pe termen de până la 7 ani cu o perioadă de grație de până la 3 ani.

De asemenea, Programul 373 prevede și garantarea, după caz, a creditelor, prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) din portofoliul ODA.  Finanțarea activității de compensare a dobânzilor la credite se va efectua din contul și în limitele alocațiilor stabilite în bugetul de stat pentru anul respectiv, precum și din contul asistenței financiare externe.