A fost creată Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri „Black Sea BI-NET”

5 martie 2015, Chișinău – Realizările Proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri „Black Sea BI-Net”  au fost prezentate astăzi,  în cadrul Conferinței finale a proiectului. Totodată, țările partenere ale proiectului Moldova, Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Turcia, au creat o platforma internaţională de colaborare pentru incubatoarele de afaceri – „Black Sea BI-Net”, statutul căreia a fost semnat în cadrul evenimentului de astăzi.

Viceministrul Economiei, Tudor Copaci a remarcat importanța unei rețele a incubatoare în bazinul Mării Negre, ce reprezintă o platformă reală de cooperare şi promovare a IMM-urilor la nivel regional. „Ministerul Economiei sprijină dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, care prin facilităţile acordate antreprenorilor începători, contribuie în mod direct dezvoltarea economiei şi crearea locurilor noi de muncă. Prin intermediul acestei Rețele, membrii incubatoarelor vor avea ocazia să facă schimb de bune practici, să-și găsească parteneri și să se internaționalizeze . ”

Speranța Olaru, manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Moldova, a trecut în revistă principalele realizări ale proiectului, subliniind impactul vizitelor de studiu și training-urilor pentru reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor de suport în afaceri, din ţările partenere, dar și seminarele organizate în fiecare ţară parteneră în domeniul internaţionalizării afacerilor, destinate întreprinderilor incubate şi a celor cu potenţial de export.

Iulia Iabanji, directorul ODIMM, în calitate de partener principal, a prezentat rezultatele proiectului Black Sea BI-NET, menționând crearea platformei internaţionale de colaborare Black Sea BI-Net, elaborarea Ghidului „Cum să creezi o reţea de incubatoare, cartografierea incubatoarelor de afaceri din regiunea Marii Negre și elaborarea planului de acţiuni pentru promovarea acestora. 

La Conferință au fost prezenți partenerii proiectului „Black Sea BI-Net”, reprezentanți ai incubatoarelor de afaceri și alte structuri de sprijinire a afacerilor, ai mediului academic, IMM-urilor, structurilor de export și de promovare, factorii de decizie la nivel național, regional și local. Subiectele abordate în cadrul conferinței s-au axat pe modul în care va funcționa rețeaua creată, cum poate fi promovată dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, oportunitățile de cooperare și schimbul de experiență internațională.

Notă: Obiectivul proiectului este de a contribui la accelerarea dezvoltării economiei şi stimulării cooperării în regiunea Bazinului Mării Negre prin crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre, schimbului de experienţă şi cunoştinţe între Incubatoarele de Afaceri și susţinerea IMM-urilor incubate să se internaţionalizeze.

Proiectul „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (BI-Net) a fost lansat la 23 martie 2013 de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în calitate de partener lider, împreună cu partenerii din Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Turcia. Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 – 2013, cu  un buget de 800 mii euro şi o perioadă de implementare de 24 luni (pînă la 23 martie 2015). Pentru mai multe informații accesați site-ul: www.bi-net.eu