A fost lansat un nou proiect pentru sporirea capacităților de export ale companiilor moldovenești din sectorul agroalimentar

Circa 50 de întreprinderi mici și mijlocii, gospodării țărănești active în sectorul agroalimentar vor fi instruite să acceseze noi piețe de desfacere în cadrul unui nou proiect implementat cu susținerea USAID. Lansarea proiectului a avut loc în cadrul unui eveniment online și a reunit oficiali ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Misiunii USAID în Moldova, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, agenți economici și reprezentanți ai asociațiilor de profil.

Proiectul „Sporirea capacităților de export ale companiilor moldovenești din sectorul agroalimentar de înaltă valoare pentru a accesa noi piețe de desfacere” are drept obiectiv susținerea și dezvoltarea unui sector agricol performant în Republica Moldova, prin sporirea cunoștințelor și abilităților practice ale personalului implicat în activități de marketing și export a produselor finite cu valoare adăugată înaltă.

Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de proprietarii, managerii comerciali, responsabili de export din cadrul întreprinderilor din sectorul agroalimentar, precum vinificație, creșterea și producerea fructelor proaspete, pomușoarelor, legumelor și verdețurilor, mierii de albini etc.

În cadrul proiectului, antreprenorii vor avea posibilitatea să-și promoveze produsele pe piețele externe prin intermediul bazei de date a Rețelei Europene a Întreprinderilor – Enterprise Europe Network. Întreprinderile cu cea mai înaltă performanță vor fi selectate pentru a participa la Programul de Sporire a Calificării Managerilor Moldova-Austria, inclusiv la vizita de studiu în Austria.

Secretarul general al MEI, Lilia Palii, în  mesajul sau și-a exprimat  convingerea că realizarea calendarului programului educațional preconizat în cadrul acestui proiect va consolida competențele și abilitățile antreprenoriale ale  celor care activează în sectorul agroalimentar cu o fortificare expresă pe segmentul de marketing și export.

„Domeniul agroalimentar în Republica Moldova reprezintă tradițional una din ramurile de bază ale economiei. Conform datelor statistice pentru ultimii zece ani, ponderea sectorului agroalimentar în PIB se menține în mediu la circa 14%. Acest nivel nu a fost caracteristic și anului 2020, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, vorbim de seceta din toamna anului 2019 – primăvara 2020 și criza pandemică COVID-19 care au afectat sever acest sector având repercusiuni asupra economiei în ansamblu. Conform prognozei macro-economice în anul 2020 PIB-ul se estimează la -7,4%, influența sectorului agroalimentar la această descreștere fiind destul de mare în proporție de circa 36%. Volumul producției agricole a scăzut cu circa 27% în raport cu anul 2019, influențând astfel asupra industriei alimentare și comerțului exterior”, a punctat Lilia Palii

Mai mult, secretarul general a menționat că, conform proiecțiunii macro-economice care a fost coordonată cu FMI și în baza estimărilor privind evoluția economiilor principalelor țări partenere, economia Republicii Moldova va intra într-o fază de recuperare în anul 2021. Estimativ se prognozează o creștere a PIB-ului de circa 4%.

Menționăm că, Proiectul „Sporirea capacităților de export ale companiilor moldovenești din sectorul agroalimentar de înaltă valoare pentru a accesa noi piețe de desfacere” este implementat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Imagini: