A fost lansată inițiativa de reformare și simplificare a procesului de obținere a autorizației în construcții

Astăzi, în cadrul unei ședințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii a lansat cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, inițiativa de reformare și simplificare a procesului de obținere a autorizației de construire, precum și a procedurilor aferente.

„Inițiativa de a simplifica procesul de obținere a autorizației în construcții este binevenită. O reformare în acest sens va ușura activitatea solicitanților de autorizații și va exclude partea birocratică, care îngreunează procesul de activitate”, a menționat Secretarul de Stat, Svetlana Dogotaru.

La rândul său, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir, a declarat că domeniul construcțiilor trebuie fortificat prin asemenea reforme și inițiative, aceasta fiind calea cea mai simplă pentru modernizarea sectorului dat.

Scopul general al acestei inițiative îl constituie reducerea poverii administrative și a costurilor aferente, atât pentru solicitanții de autorizații, cât și pentru instituțiile publice și private implicate în proces.

În perioada martie-mai 2019, experții Programului, împreună cu Primăria Municipiului Chișinău și Primăria orașului Cricova, au elaborat hărțile proceselor aferente obținerii autorizației de construire, care constituie un punct de pornire în activitatea ulterioară de optimizare a respectivelor procese.

Ca urmare, în cadrul ședinței au fost prezentate hărțile pentru următoarele procese:

– Solicitarea și elaborarea certificatului de urbanism informativ;

– Solicitarea și elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare;

– Solicitarea și elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare în lipsa documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;

– Solicitarea și elaborarea autorizației de construire;

– Solicitarea și elaborarea autorizației de desființare.

În cadrul prezentării hărților, participanții au inițiat discuții tehnice, au venit cu sugestii concrete și urmează să valideze structura finală a hărților pentru a asigura corespunderea cu cerințele legislației în vigoare. 

Totodată,  pentru fortificarea inițiativei de reformare și simplificare a procesului de obținere a autorizațiilor vor fi identificate soluții privind simplificarea proceselor, inclusiv de ordin tehnic și legislativ, pentru a facilita interacțiunea între participanții la procesele date și pentru eliminarea/simplificarea cerințelor care sunt în exces și care nu produc valoare adăugată.

Imagini: