Acces mai uşor pentru mărfurile autohtone pe piaţa europeană

Acesta este scopul Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, elaborat de Ministerul Economiei şi aprobat de Executiv in sedinta din 10 septembrie curent.

Regulamentul prevede mecanismul de administrare a contingentelor tarifare la importul mărfurilor originare din Uniunea Europeană în Republica Moldova şi exportul mărfurilor originare din Republica Moldova în UE şi vine să implementeze prevederile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Potrivit documentului, contingentele tarifare anuale, specificate în Anexele la Acordul de Asociere vor permite accesul mărfurilor autohtone pe piaţa comunitară, în regim preferenţial, ceea ce va conduce la sporirea activităţii agenţilor economici şi va oferi noi oportunităţi pentru comerţ şi creştere economică. De asemenea, mărfurile originare din UE vor putea fi importate în limita contingentelor prevăzute, astfel fiind asigurată continuitatea proceselor de producţie, dar şi echilibrul necesar pe piaţa internă.

Asigurarea evidenţei cantitative a contingentelor tarifare în formă electronică va reduce riscul de eschivare de la plăţile vamale prin introducerea mărfurilor în regim preferenţial supra cantităţilor stabilite anual. Totodată, publicarea datelor privind cantităţile disponibile pentru import, în regim on-line, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor pentru mediul de afaceri, asigurînd oportunităţi egale pentru antreprenorii care efectuează activitate economică externă.

Pentru finanţarea realizării mecanismului de supraveghere a contingentelor tarifare la exportul mărfurilor din Republica Moldova vor fi atrase mijloace financiare de la donatorii externi.

În procesul de elaborare a proiectului s-a ţinut cont de principiile conţinute în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, experienţa comunitară, dar şi de legislaţia naţională.