Acțiunile realizate în domeniul dezvoltării durabile și economiei verzi, în a doua jumătate a anului 2020 au fost prezentate în cadrul ședinței online a Grupului de lucru interministerial

„În anul 2020 am marcat 5 ani de activitate a Grupului de lucru (GL) interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi și 10 ani de la lansarea promovării economiei verzi în Republica Moldova. Acest fapt demonstrează eficiența şi capacitatea acestui grup de lucru de a asigura continuitatea, de a mobiliza şi coordona procesul intern de promovare a economiei verzi. Aspectele abordate la ședințele Grupului de lucru şi aprobate de Guvern ca obiective ale Programului pentru promovarea economiei verzi și Planului de activitate al Guvernului 2020 – 2023 au intrat în calitate de priorități naționale și în acțiunile Proiectului regional EU4Environment, iar economia verde este indicată ca prioritate și în proiectul SND Moldova 2030”. Declarația a fost făcută de secretarul general Lilia Palii, în cadrul ședinței online a GL pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi, care exercită și funcțiile Comitetului Național de Implementare pentru EU4Environment.

În cadrul ședinței, au fost prezentate rezultatele activităților desfășurate în perioada septembrie – decembrie 2020, în cadrul proiectului EU4Environment în Moldova. De asemenea, au fost discutate planurile detaliate pentru implementarea EU4Environment în perioada ianuarie – iunie 2021, dar și planurile generale pentru anul curent, inclusiv evenimentele regionale.

Secretarul general, Lilia Palii, a trecut în revistă cele mai importante activități ale Grupului de lucru întreprinse în a doua jumătate a anului 2020, printre acestea se numără lansarea operațională a programului de ecologizare a IMM-urilor, care este un program de suport a Guvernului cu un buget de 60 mln de lei, pentru anul 2020 au fost alocate 15 mln de lei, iar pentru anul 2021 este prevăzut un buget de 10 mln de lei. Programul include mai multe măsuri ce oferă un sistem de informare și stimulare a IMM-urilor pentru consolidarea capacităților de ecologizare a acestora și facilitarea accesului la resursele și instrumentele de ecologizare, inclusiv prin componenta de granturi. Totodată, Programul facilitează implementarea sistemelor de management a mediului și etichetării ecologice pentru asigurarea internaționalizării, promovării exporturilor și integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice internaționale la un nivel competitiv.

Totodată, secretarul general a punctat că promovarea eco-etichetării, a eco-inovațiilor în cadrul IMM, a procesului de ecologizare a parcurilor industriale și zonelor economice libere și atragerea investițiilor verzi constituie domenii prioritare și de interes pentru Republica Moldova.

Mai mult, Lilia Palii s-a referit și la acțiunile realizate de MEI cu suportul OECD, printre cele mai importante este elaborarea și implementarea în practică a platformei de autoevaluare ecologică a IMM-urilor, softul este aplicabil pentru ODIMM în exercițiul de selectare în cadrul Programului de ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. De asemenea, secretarul general a salutat lansarea proiectului privind promovarea investițiilor verzi și transportul public curat, deși beneficiarii proiectului sunt primăriile Chișinău, Bălți, Ungheni, Cahul și Edineț, MEI în calitate de autoritate centrală responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul transporturilor, consideră această acțiune importantă în perspectiva dezvoltării durabile a unui transport verde pentru Republica Moldova.

Referitor la acțiunile realizate cu suportul UNEP, secretarul general a menționat despre lansarea procesului de întărire a capacităților naționale și de promovare a eco-inovațiilor pentru IMM, în parteneriat cu ODIMM – pe parcursul primei jumătăți a anului 2021 vor fi selectate circa 10 IMM-uri, care vor elabora planuri de afaceri pentru eco-inovare. De asemenea, Lilia Palii a salutat demararea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la eco-etichetare – transpunerea Regulamentului 66 al Comisei Europene privind eco-etichetarea.

„Realizarea acțiunilor proiectului EU4Environment vin să complimenteze eforturile Guvernului în ceea ce privește alinierea la obiectivele de mediu, ecologizarea sectoarelor economice, utilizarea mai eficientă a resurselor și modernizarea proceselor de producere. Noile priorități legate de promovarea obiectivelor Pactului Verde European, de asemenea se regăsesc în acțiunile planificate în cadrul EU4Environment pentru anul 2021. Astfel, ne dorim o colaborare continuă cu Comisia Europeană și partenerii de implementare pentru integrarea acestor prevederi în strategiile și acțiunile din toate domeniile de dezvoltare social-economică”, a punctat Lilia Palii.

Proiectul regional „European Union for Environment” are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 milioane de euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare – OECD, UN ECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială.

Imagini: