Administrarea cotelor tarifare la importul și exportul mărfurilor în și din Republica Moldova a fost supus consultărilor publice

08 august 2014, Chișinău – La inițiativa Ministerului Economiei au fost lansate consultările publice cu mediul de afaceri asupra proiectului Regulamentului privind administrarea cotelor tarifare la  importul și exportul mărfurilor în și din Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Prima ședinț a avut loc la 8 august curent și a fost prezidată de viceministrul economiei Octavian Calmîc.

În contextul implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care va fi pus în aplicare de la 1 septembrie 2014, Ministerul Economiei în comun cu Serviciul Vamal a elaborat Regulamentul ce determină procedura de gestionare a cotelor tarifare pentru import și export în/din UE.

Reprezentanți din cadrul Ministerului Economiei, Serviciului Vamal și ai mediului de afaceri din sectorul agro-alimentar au discutat prevederile incluse în proiectul Regulamentului. Urmare dezbaterilor, mediul de afaceri a venit cu o serie de sugestii de ajustare a unor prevederi ale acestuia.

Conform proiectului documentului, cotele tarifare vor fi acordate în ordinea înregistrării în Sistemului Informațional Integrat Vamal Asycuda World a declaraţiei vamale, după principiul “primul venit, primul servit”.

Proiectul Regulamentului este expus pentru consultări publice până la data de 18 august 2014, urmând ca sugestiile tuturor părților interesate să fie analizate și utilizate la elaborarea versiunii finale.

Serviciul Vamal va asigura publicarea  şi actualizarea datelor privind soldurile curente ale contingentelor tarifare pe pagina sa web:  www.customs.gov.md.