Agenţia Proprietăţii Publice a lansat procesul de privatizare pentru anul 2014

Întru diminuarea participării statului în societățile comerciale, atragerea investițiilor şi  realizarea sarcinii bugetare pe anul 2014,  Agenţia Proprietăţii Publice a expus la privatizare bunuri proprietate publică de stat:

Astfel,pentru perioada 28 februarie – 4 aprilie (termen limită de depunere a ofertelor) sunt anunțate:

  • concurs investiţional pentru privatizarea cinematografelor din oraşele Fălești, Glodeni și Leova și complexul patrimonial unic Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier”.

Suma totală a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la concurs investițional constituie 12 180 000 lei, volumul minim al investiţiilor – 10 700 000 lei, cu realizarea lor în decursul a 3 ani.

  • concurs comercial pentru privatizarea acţiunilor statului din 2 societăţi pe acţiuni şi 21 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice). Preţul total de expunere la concurs comercial constituie 588 674 024 lei.

pentru  data de 4 aprilie sunt anunțate:

  • licitaţie „cu strigare” pentru privatizarea a 14 bunuri, inclusiv: 4 complexe patrimoniale unice, 7 complexe de bunuri imobile și 3 construcţii nefinalizate. Preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la licitaţie „cu strigare” este de 72 072 000 lei.
  • licitaţie „cu reducere” pentru privatizarea a 6 obiecte nefinalizate din mediul rural. Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie 2 793 700 lei. Conform Regulamentului licitaţiilor cu strigare şi cu reducere (pct.24), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 reducerea preţului iniţial poate continua până la 50 la sută de la preţul de expunere, astfel  preţul total de vânzare poate fi estimat la 1 396 850 lei.

în perioada 08 – 11 aprilie 2014 la Bursa de Valori se vor desfășura:

  • licitaţii „cu strigare” pentru vânzarea acţiunilor proprietate publică de stat din 34 societăţi pe acţiuni.

Suma totală a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie 313 338 908 lei.

Preţul iniţial de vânzare al bunurilor proprietate de stat expuse la privatizare în februarie-aprilie 2014 se estimează la 989 058 632 lei. 

Conform  Legii  bugetului de stat pe anul 2014, în rezultatul privatizării, de la fiecare tranzacţie, în bugetul de stat se achită impozitul privat în mărime de 1%.

În perioada expunerii, potenţialii cumpărători pot lua cunoştinţă de materialele din dosarele de privatizare la Agenţia Proprietăţii Publice – Camera de date, tel. de contact (022) 238-089, (022)  221-457,   (022) 234-589.