Al zecelea rezident al platformei industriale din Străşeni, compania Romcab, intenţionează să investească 20 de milioane de euro în construcţia unei fabrici

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a avut o întrevedere cu conducerea companiei Romcab, Târgu-Mureș, Romania, un important producător de articole de cablaj și conductori, care intenționează să investească 20 de milioane de euro în deschiderea unei fabrici la Strășeni. Părțile au vizitat joi subzona Strășeni a Zonei Economice Libere Bălți pentru a se documenta la fața locului asupra condițiilor de producere.

Romcab a înregistrat, în anul 2013, o cifră de afaceri de 80 de milioane de euro, iar pentru 2014 planifică să-și crească rulajul până la 120 de milioane de euro.  Compania va fi al 10 rezident al platformei industriale Strășeni, urmând să investească în acest an 5 milioane euro și alte 15 milioane în anul viitor. Compania va livra materie primă întreprinderilor din domeniul automotive ce activează deja în Zona Economică Liberă Bălți, dar și altor clienți ai săi din regiune. 

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a convocat și o ședință cu autoritățile publice centrale și locale, responsabile de dezvoltarea utilităților necesare pentru buna funcționare a întreprinderilor, dar și pentru confortul locuitorilor din localitate. Astfel, administrația Zonei a solicitat deja deschiderea unui post vamal permanent dedicat rezidenților subzonei ZEL din Strășeni, în anul curent urmează să fie lansată reconstrucţia magistralei rutiere Chişinău-Ungheni, ce va facilita exportul de mărfuri produse pe platforma industrială de la Strășeni, etc.

Valeriu Lazăr a subliniat că platforma industrială din Strășeni este primul teritoriu privat al unei Zone Economice Libere în Republica Moldova și a recomandat administrației Zonei să urmeze exemplu Parcului Industrial Tracom și să instituie un consiliu al rezidenților. Acesta se reunește periodic pentru a examina problemele cu care se confruntă rezidenții și a identifica soluții împreună cu administrația.

Rezidenți ai subzonei Strășeni a Zonei Economice Libere Bălți sunt deja 7 companii, cinci dintre acestea fiind cu capital italian. „I Plast TM” va produce box-paleți din plastic reciclabil, ÎM „Italprod” SRL planifică producerea utilajului pentru prelucrarea strugurilor, „Energy solaris” SRL – echipament pentru captarea şi transformarea energiei solare în scopul încălzirii apei şi încăperilor, Ceccato Production – complexe de spălătorii automatizate a mijloacelor de transport rutier, Eastsord production  produce utilajul de sterilizare a instrumentelor medicale, ÎM „Ferpont” SRL produce structuri din oţel pentru beton armat, iar ÎCS ”LMF CLIMATIZATION” SRL a inițiat proiectul investiţional de producere a unităților de tratate a aerului. Noii rezidenți planifică investiții de până la 8 milioane euro doar în prima jumătate a anului curent, investiții care vor crea cca 400 de noi locuri de muncă.

Totodată, potrivit administratorului ZEL Bălți, Marin Ciobanu, se poartă negocieri cu alte cinci companii internaționale interesate să-și deschidă fabrici în Zona Economică Liberă.

Un alt proiect important, lansat în suboza Strășeni este Centrul de instruire activă a muncitorilor, care va fi deschis în toamna acestui an cu sprijinul Asociației germane pentru dezvoltare GIZ și ai Universității tehnice din Ilmenau. Centrul va instrui anual peste o mie de muncitori calificați și circa 100 de manageri operaționali pentru companiile industriale rezidente ale Zonei Economice Libere Bălți, inclusiv sub-zona Strășeni, dar și pentru alte companii care vor dori să participe la noul sistem de instruire.

La baza creării CITA va sta conceptul de instruire duală, ce presupune participarea statului, a instituției educaționale și a companiilor private în procesul educațional. De menționat că utilajele pentru instruirea practică vor fi oferite de companii și vor fi identice cu cele la care cursanții vor munci ulterior, companiile participând activ și la programul de studii, adaptat la necesitățile concrete ale fiecărei întreprinderi.