Alte trei categorii de producători vor primi compensații pentru consumul de gaz

Lista beneficiarilor non-casnici de compensații pentru gaz a fost extinsă cu încă 3 categorii de activități economice. Totodată, a fost extins și termenul de depunere a solicitărilor din partea consumatorilor non-casnici, până la data de 13 mai curent. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE).

Suplimentar, în lista beneficiarilor, la cele 17 categorii care fac parte din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM), au fost incluse domeniile: Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase (C1072); Fabricarea altor produse alimentare (C1082); Fabricarea articolelor din hârtie și carton (C1721). 

Sunt eligibili pentru compensații consumatorii non-casnici care procură de la furnizorii de gaze naturale, activează în domeniile specificate în decizia CSE, și ale căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA), consumate lunar, reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respectivă.

Compensația va constitui 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator și va fi oferită pentru perioada ianuarie-martie 2022. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumați lunar pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziției nr.3 din 01 februarie 2022 a CSE.

Un scurt ghid de completare a cererii, poate fi găsit aici.

Până în prezent, 65 de agenți economici au completat cererea pentru compensații.