Angajamentele Serviciului vamal în implementarea DCFTA au fost examinate în cadrul unei ședințe la Ministerul Economiei

Implementarea Nomenclatorului combinat al mărfurilor, gestionarea contingentelor tarifare cu Uniunea Europeană și eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor au fost subiecte discutate în cadrul unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și a Serviciului vamal, convocată marți de viceministrul Economiei, Octavian Calmâc.

Părțile au examinat pașii necesari pentru intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2015, a Nomenclatorului combinat al mărfurilor și reflectarea acestuia în sistemul informațional al Serviciului vamal ASYCUDA, în vederea implementării Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu UE (DCFTA). Nomenclatorul va reuni pozițiile tarifare pentru produse și tarifele vamale pentru acestea, armonizate la cele ale UE, care în prezent se regăsesc în documente diferite.

În cadrul ședinței, s-a discutat și procedura de eliberare a certificatelor de origine pentru produsele din regiunea transnistreană, unde va fi aplicat, până în anul 2016, regimul comercial al Preferințelor Comerciale Autonome.  

Un alt subiect discutat se referă la gestionarea contingentelor tarifare la export și import. Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, a declarat că se dorește un mecanim rapid și echitabil, care va include atât cotele tarifare în comerțul cu Uniunea Europeană, cât și cele prevăzute de acordul de comerț liber cu Turcia.

Potrivit reprezentanților Serviciului vamal, sistemul informațional ASYCUDA permite, după mici adaptări ale modulului specializat, gestionarea cotelor tarifare. Aceștia au propus extinderea mecanismului actual – primul venit, primul servit – și pentru alocarea cotelor la exportul și importul în cadrul noilor acorduri de comerț liber. Potrivit șefului direcției dezvoltare informațională a Serviciului vamal, Radu Cornea, ASYCUDA permite publicarea în regim real pe pagina web a datelor privind cotele de export disponibile, astfel fiind asigurată transparența necesară ca agenții economici să-și poată planifica afacerile și contractele de export.

În cadrul ședinței au fost, de asemenea, examinate mecanismul anticircumvention, și modalitățile de notificare a părții europene privind utilizarea cotelor de export. Mecanismul presupune că, la atingerea a 70% din cota anuală alocată Moldovei la exportul în UE, Chișinăul notifică Comisia Europeană privind capacitățile de producere și export pentru a putea beneficia în continuare de regim preferențial la pozițiile pentru care se aplică mecanismul dat. Acest mecanism va fi utilizat pentru prevenirea reexporturilor în UE utilizând regimul preferențial dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Amintim că în cadrul DCFTA, vor fi anulate taxele vamale și de proceduri vamale la comerțul cu Uniunea Europeană, însă la anumite produse sensibile vor fi introduse cote pentru exportul preferențial, exporturile care depășesc aceste volume urmând a fi taxate. Este vorba de cca 60 de poziții tarifare, cele mai importante dintre acestea fiind produsele de origine agricolă și animalieră.