Angajații rezidenți ai Parcului IT vor putea munci din afara țării

Rezidenții Parcului IT își vor putea desfășura munca de la distanță, indiferent de locația salariaților. Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. 

Modificările au fost efectuate în scop de menținere a afacerilor curente din Republica Moldova, a forței de muncă în cadrul companiilor IT, dar și de relocare juridică, la noi în țară, a companiilor străine, care, din considerente regionale, nu își pot continua afacerile în țările de reședință.

Totodată, au fost extinse genurile de activitate desfășurate în cadrul parcului. În acest sens, se propun 4 tipuri noi de activitate care au tangență cu domeniul tehnologiei informației și ar fi eligibile pentru desfășurare în regimul parcului IT. Printre acestea se numără servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor, servicii de editare și proiectare a sunetului, înregistrări originale de sunet, servicii de proiectare tehnică pentru instalații industriale și manufacturiere. 

Noile activități vor stimula investițiile străine în țara noastră în domeniul cinematografiei, al audiovizualului, industriei muzicale și altor domenii conexe.