ANUNȚ privind inițierea procedurii de revizuire a politicii tarifare pentru importul materiei prime

Ministerul Economiei anunță inițierea procedurii de revizuire a politicii tarifare la importul materiei prime utilizate în procesul de producere, care nu este disponibilă pe piața internă și nu poate fi importată, în regim preferențial, în cadrul Acordurilor de liber schimb în vigoare.

Acțiunea are drept scop asigurarea competitivității agenților economici și a producătorilor autohtoni, atât pe piața Republicii Moldova, cât și pe piața externă. Adițional, unul din rezultatele scontate pe termen lung este majorare exportului de produse cu valoare adăugată către țările partenere și, drept urmare, diminuarea deficitului balanței comerciale.

Propunerile părților interesate pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei, Direcția Cooperare Economică Internațională. Acestea urmează să fie însoțite de argumente justificative și cuantificabile, precum și de lista pozițiilor tarifare conform Nomenclatorului Combinat al Mărfurilor (Legea 172/2014).

Persoana responsabilă:

Anastasia Țîbuleac, Consultant principal, Secția Regimuri Comerciale și Organizația Mondială a Comerțului, e-mail: anastasia.tibuleac@mded.gov.md

Termen: 1 aprilie 2021