Anunț pentru inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la reorganizarea unor persoane juridice”

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern „ Cu privire la cu privire la reorganizarea unor persoane juridice”.

Proiectul urmează a fi elaborat în vederea executării prevederilor art. 32 alin. (2) al Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr. 364-370, art. 620) și a prevederilor art. CX, alin. (5) al Legii nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632).

Persoana responsabilă: Eugenia Pietraru, consultant principal Direcția politici in domeniul energetic
Tel. 022 250-664
E-mail:  eugenia.pietraru@mei.gov.md