Anunţ privind consultarea publică a Priorității 1 ”Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice” a proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2030”

La data de 17 aprilie 2018, ora 09:00, va avea loc cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pe domeniul economic pentru elaborarea Priorității 1 ”Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice” a proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2030”.

Locul:

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Piața Marii Adunării Naționale 1, sala 246.

Responsabil de consultare

Angela Țurcanu, consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Tel. 022-250-608
E-mail: angela.turcanu@mei.gov.md.