ANUNȚ privind consultările suplimentare a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale a fost elaborat întru executarea Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și Legii nr. 592-XII din 26.05.1995 privind transportul prin conducte magistrale.

Proiectul a fost anterior plasat pe pagina web a MEI spre consultări publice. Pe data de 04.05.2018 a avut loc o ședință de discuții publice asupra proiectului respectiv, la care au fost înaintate un șir de propuneri și obiecții din partea părților interesate.

Urmare ședinței respective proiectul a fost revizuit sub aspectul propunerilor înaintate. 

Suplimentar a fost elaborată analiza impactului de reglementare asupra proiectului.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția supravegherea pieței și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Anatolie Silitrari, consultant principal

Tel. 022 250-536
E-mail:  anatolie.silitrari@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 10.08.2018