ANUNȚ privind inițierea procedurii de elaborare a Proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Autorității Aeronautice Civile

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a Proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Autorității Aeronautice Civile.

Scopul proiectului menționat constă în executarea prevederilor art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), art.15 alin.(1) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), cu modificările și completările ulterioare, a articolelor 5 și 6 ale Legii aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98–99, art.292), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția Transport.

Persoana responsabilă: Mariana SCALEȚCHII, consultant principal, Direcția Transport.
Tel. 022-250-609
E-mail: mariana.scaletchii@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 19 octombrie 2018.