Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de călători


Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de călători.

Scopul proiectului menționat constă în executarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi  Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014 și Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar şi a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, aprobară prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciul transport feroviar.

Persoana responsabilă: Rodion Vatamaniuc, Consultant principal în cadrul Serviciului transport feroviar
Tel. 022-250-615
E-mail: rodion.vatamaniuc@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 24 septembrie 2018