Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008.

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 este elaborat avînd ca temei prevederile art.7 alin.(4), lit.c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și a Hotărîrii Guvernului 902/2017 ”Cu privire la organizarea și Funcționarea Agenției Proprietății Publice”. Modificarile propuse prevăd că funcția de președinte al Comisiei de concurs să fie exercitată de către Directorul general al Agenției Proprietății Publice.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Secția politici economice.

Persoana responsabilă: Tatiana Demidcenco, consultant principal.
Tel. 022-250-673
E-mail: tatiana.demidcenco@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 14  octombrie 2018