Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului lege privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum.

Necesitatea elaborării reiese din contextul realizării acțiunii nr. 3.6.35 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 care prevede transpunerea Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și are drept scop instituirea unui cadru legal care garantează posibilitatea consumatorilor de a-și supune spre soluționare litigiile contractuale cu un comerciant, cu privire la un produs sau la un serviciu unei entități de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) – un organism recunoscut al cărui rol este de a soluționa litigiile prin proceduri SAL, adică fără a merge în instanță.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Anatolie Silitrari, consultant principal,
Tel. 022 250-536
E-mail:  anatolie.silitrari@mei.gov.md

Plasat: 03.02.2021

Termen de prezentare a propunerilor – 1 martie 2021