ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului HG cu privire la exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale

ANUNȚ
privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău.

Scopul proiectului menționat constă în implementarea/executarea prevederilor pct.6 din anexă la Legea nr. 105/09.06.2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 351), cu modificările ulterioare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția politici în domeniul energetic.

Persoana responsabilă: Nicolae Olari, Consultant principal
Tel. 022 250-690
E-mail:  nicolae.olari@mei.gov.md

Termen de prezentare a recomandărilor/propunerilor – 03 septembrie 2018.