ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.955 din 21 august 2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din țările-membre

ANUNȚ
privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.955 din 21 august 2007 privind reglementarea  importului în Republica Moldova a produselor originare din țările-membre ale Acordului Central  European de Comerț Liber (CEFTA) și a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.955 din 21 august 2007 privind reglementarea  importului în Republica Moldova a produselor originare din țările-membre ale Acordului Central  European de Comerț Liber (CEFTA) și a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000.

Scopul proiectului menționat constă în ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr. 110/2015.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția cooperare internațională.

Persoana responsabilă: Daniela Rața, Consultant superior,
Tel. 022 250 623
E-mail: daniela.rata@mei.gov.md.

Termen de prezentare a recomandărilor/propunerilor – 19 august 2019