ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturi

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a Proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate.

Prezentul proiect este elaborat în scopul implementării prevederilor Anexei III la Acordul privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 (ratificat prin Legea 292/2012).Elaborarea proiectului respectiv are ca scop alinierea la standardele europene privind ameliorarea efectelor nocive ale zgomotului, ținând de asemenea cont de practicile statelor membre ale Uniunii Europene, în care urmare a introducerii restricțiilor de operare în aeroporturile din Uniune, a fost înregistrată o semnificativă îmbunătățire a situației zgomotului în jurul aeroporturilor.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția Transport.

Persoana responsabilă: Constantin SÎRBU, consultant principal, Serviciul transport aerian
Tel. 022 250-644
E-mail: constantin.sirbu@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 19 octombrie 2018.