Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova.

Scopul proiectului menționat constă în executarea prevederilor Legii nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242 art Nr : 672), și anume în vederea asigurării unei proceduri de efectuare în siguranță a lucrărilor de încărcare/descărcare la cheiurile neamenajate.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția Transport.

Persoana responsabilă: Veronica Melihov, consultant principal, Direcția Transport
Tel. 022-250-609
E-mail: veronica.melihov@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 18 septembrie 2018