Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile.

Scopul proiectului menționat constă în executarea prevederilor Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 247-248  art nr : 568 Data intrării în vigoare : 15.09.2014), și anume în vederea asigurării unei proceduri de stabilire a modului de organizare a transportării mărfurilor perisabile și ușor alterabile cu transportul auto pe teritoriul Republicii Moldova.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția Transport.

Persoana responsabilă: Veronica Melihov, consultant principal, Direcția Transport
Tel. 022-250-609
E-mail: veronica.melihov@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 18 septembrie 2018