Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

Proiectul Hotărîrii Guvernului  a fost elaborat în scopul implementării modificărilor operate la art.5, alin (2) și alin. (3) din Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere.   Modificările menționate supra au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 06.06.2018 și proiectul de lege a fost înregistrat la Parlament sub nr. 210 din 20.06.2018.

Obiectivul de bază al proiectului este respectarea prevederilor Legii nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, și anume a prevederilor Titlului  IV,  cap. 17, art. 97.  Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019,  Republica Moldova are obligaţia de a se conforma  Directivei 98/70/UE  a  Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998  privind calitatea benzinei și a motorinei. În acest sens, prin proiectul menționat  se transpune în legislația națională art. 2-4, art.8, Anexa I-II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și motorinei.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Viorica Bejan, șef-adjunct direcție,

Tel. 022 250-642
E-mail:  viorica.bejan@mei.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 15 septembrie 2018