Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului MEI cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală pentru „Densimetre și alcoolmetre din sticlă.Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării/ consultării proiectului Ordinului MEI cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală pentru Densimetre și alcoolmetre din sticlă.

Proiectul Ordinului menționat vine întru executarea prevederilor Legii nr. 19/ 2016 metrologiei. Proiectul NML are drept scop stabilirea caracteristicilor tehnice şi metrologice faţă de densimetre din sticlă și alcoolmetre din sticlă, destinate măsurărilor din domeniul de interes public. NML se utilizează la efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificării metrologice inițiale și periodice precum și procedurii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare prenotate.

Persoana responsabilă: Lidia Jitari, Consultant principal
Tel. 022 250-645
E-mail: lidia.jitari@mei.gov.md