Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”

Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”

Ministerul Economiei și Infrastructurii aduce la cunoştinţă despre iniţierea procesului de elaborare, pe domeniile de competență, a Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”, în conformitate cu Dispoziția Guvernului nr.19-d din 01.02.2018.

Noua Strategie se va axa pe 10 obiective pe termen lung, focusate pe îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, ținînd cont în mod prioritar de obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și prevederile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Pentru asigurarea unui proces transparent și participativ de elaborare a obiectivelor 1 și 2 din cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare, puse în responsabilitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii, au instituie Grupurile de lucru în domeniul economic și în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale și rurale, în componența cărora au fost incluși reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale și locale, mediului academic și de afaceri, partenerilor de dezvoltare şi organizațiilor societății civile.

Astfel, informăm despre convocarea primelor ședințe ale Grupurilor de lucru, care vor avea loc:

  • pe data de 15 martie 2018, ora 14:00 în incinta Ministerului Economiei și Infrastructurii, sala de ședințe 246 – Grupul de lucru pe domeniul economic (Obiectivul 1);
  • pe data de 16 martie 2018, ora 08:15 în incinta Ministerului Economiei și Infrastructurii, sala de ședințe 246 – Grupul de lucru pe domeniul infrastrcturii și dezvoltării regionale și rurale (Obiectivul 2).

În contextul dat, informăm că persoanele cointeresate pot participa la orice etapă a procesului de elaborare și consultare a obiectivelor 1 și 2 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă ”Moldova 2030”.

Persoana de contact: Angela Țurcanu, consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Tel. 022-250-608
E-mail:  angela.turcanu@mei.gov.md