Anunț privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 59 din 4 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2016”, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare a Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrial a obiectelor industrial periculoase. Scopul inițierii procesului de monitorizare este identificarea gradului de executare şi de inaplicabilitate a prevederilor Legii date, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative. 

În vederea eficientizării procesului de evaluare a Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, completînd chestionarul ataşat.

Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 1 aprilie 2016, în scris  la adresa: Ministerul Economiei, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, or. Chişinău, sau la adresa de e-mail:ana.ionas@mec.gov.md.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Economiei, la tel: 250-627, persoana de contact: Ana Ionaş.

Chestionar privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase