Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță  inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire  la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase (în continuare – proiectul HG).

Proiectul HG este elaborat în vederea executării prevederilor art. 10 alin.(3)  din Legea nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135-141, 2012, art.445) şi are ca scop consolidarea cadrului normativ în domeniul securităţii industriale prin stabilirea cerinţelor exhaustive pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase (OIP).

În prezent, cadrul normativ ce ţine de reglementarea recepţiei în exploatare a OIP este reglementat de prevederile Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale. De notat că, cerinţele la darea în exploatare pentru fiecare categorie de OIP indicate în documentele normativ-tehnice sunt perimate şi contravin prevederilor reglementărilor tehnice pentru unele tipuri de obiecte industriale periculoase.

Părțile interesate pot prezenta recomandări şi propuneri asupra proiectului HG în adresa Ministerului Economiei, Direcția Supravegherea Pieței și Securitate Industrială, tel.022 250-683, e-mail: alexandru.ceban@mec.gov.md.