Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii privind abrogarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale, aplicate sistemelor de distribuție a gazelor combustibi

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii privind abrogarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale, aplicate sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

Întru executarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță  inițierea elaborării proiectului Ordinului privind abrogarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale, aplicate sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (în continuare – proiectul Ordinului).

Proiectul Ordinului este elaborat în vederea executării prevederilor pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.253-264, art.649) şi are ca scop ajustarea cadrului normativ în domeniul securităţii industriale, aplicat sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

În prezent, exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale se efectuează în conformitate cu următoarele documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale:

  1. NRS 35-04-09: 2002 “Reguli de securitate în ramura gazificării“;
  2. NRS 35-04-71: 2005 “Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aprovizionare cu gaze“;
  3. RG 35-01-31: 2003 ”Reguli de instruire și atestare a personalului agenților economici, care exploatează obiectele industriale periculoase”;
  4. RG 35-01-33: 2005 ”Reguli privind organizarea și executarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase“;
  5. RG 35-01-61: 2004 “Reguli de instruire, atestare și perfecționare a muncitorilor, care deservesc instalațiile tehnice la obiectele industriale periculoase”;
  6. PG 35-04-75: 2006 “Modul de organizare al serviciului de dispecerat și intervenție tehnică la obiectele din ramura gazificării”.

Este de menționat faptul că cerinţele de securitate la exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, indicate în documentele normativ-tehnice menționate mai sus și propuse pentru abrogare, contravin prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415) și Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 83).

Părțile interesate pot prezenta recomandări şi propuneri asupra proiectului Ordinului în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția Supravegherea Pieței și Securitate Industrială, tel.022 250-684, e-mail: natalia.andrias@mec.gov.md.