Anunţ referitor la iniţierea elaborării proiectului de H G cu privire de aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de metrologie 2017-2020 şi Planul de acțiuni

Anunţ referitor la iniţierea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire de aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de metrologie 2017-2020 şi Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de metrologie 2017-2020

Prioritățile Ministerului Economiei stabilite pentru anul 2017 prevăd elaborarea unui document strategic privind dezvoltarea Sistemului național de metrologie care va întări capacitatea infrastructurii metrologice, va asigura trasabilitatea rezultatelor măsurărilor și dezvoltarea Sistemului Național de Etaloane din Republica Moldova în conformitate cu cerințele europene și internaționale, ceea ce va permite libera circulație a produselor și serviciilor autohtone pe piețele externe.

În scopul realizării măsurilor stabilite în punctul 96 din Planul de acțiuni pentru anul 2017, Ministerul Economiei vine cu inițiativa de a crea un grup de lucru pentru elaborarea proiectelor Strategiei privind dezvoltarea sistemului național de metrologie și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale dezvoltarea sistemului național de metrologie pentru perioada anilor 2018-2020

În acest context, solicităm respectuos desemnarea unei persoane competente din cadrul instituției/subdiviziunii dvs. în grupul de lucru nominalizat până la data de 15 iunie 2017.