Anunț referitor la inițierea procesului de consultare privind procedurile și condițiile pentru eliberarea actelor permisive din domeniul de activitate al autorităților publice centrale și locale, precum și înaintarea recomandărilor de optimizare.

Potrivit prevederilor Art.XII din Legea nr.181 din 22.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, autoritățile administrației publice centrale care eliberează acte permisive și licențe au inițiat un amplu proces de revizuire a oportunității actelor permisive și licențelor în cauză, a conformării acestor acte cu principiile de reglementare a activității de întreprinzător, eficientizării și simplificării procesului de solicitare și eliberare a acestor acte.

În acest context, solicităm respectuos expunerea procedurilor și condițiilor pentru eliberarea actelor permisive din domeniul de activitate al autorității, precum și înaintarea recomandărilor de optimizare conform formatului din „tabelul de analiză a actului permisiv”. Întocmirea și completarea tabelelor de analiză se va efectua doar pentru actele care vor rămîne sau vor fi incluse în Nomenclatorul actelor permisive.

Persoana responsabilă: Alexandru Leonte, tel. 022 250 635,
E-mail: alexandru.leonte@mec.gov.md;

Termen de prezentare a propunerilor:

  • pentru autoritățile administrației publice centrale și locale – 02.09.2016.
  • pentru mediul de afaceri – 01.10.2016.