Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre de guvern cu privire la cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili

În conformitate cu art. 4, al. (1), litera h) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, Guvernul stabileşte cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili. De asemenea, în corespundere cu art. 23, al. (2) al prezentei legi producătorii de energie electrică care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili sunt obligaţi să menţină rezerve de combustibil la nivel suficient pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică în condiţiile stabilite de Guvern. În acest context, în scopul îndeplinirii prevederilor actului legislativ menționat mai sus, apare necesitatea elaboratorii unui act normativ în care să fie prevăzută cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară întreprinderilor SA „TERMOELECTRICA” și SA „CET-NORD” pentru asigurarea securității energetice a țării în situații excepționale și de avarie.

Persoana responsabilă: Alisa Martînov
Tel. 022 250 546
E-mail: alisa.martinov@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 16 martie 2017