Anunțul privind inițierea elaborării proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Anunțul privind inițierea elaborării proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Temei pentru elaborarea proiectului hotărîri Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenției pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – proiectul HG), servesc prevederile art. XXVII alin. (4) liniuţa a doua din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 755), art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 181-184, art. 595).

Elaborarea proiectului HG are drept scop atingerea obiectivului general al reformei administraţiei publice de creare a instituțiilor de control, profesioniste, în corespundere cu necesităţile şi aşteptările cetăţenilor şi cele ale entităţilor sociale şi economice. Astfel, acesta urmează să prevadă crearea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, în baza reorganizării prin fuziune a Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică și de Regim, devenind succesor de drepturi și obligații ai acestora, precum și transferarea competențelor în domeniul protecției civile și asigurarea împotriva incendiilor de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și în domeniul securității și sănătății în muncă de la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică urmează să devină instituția responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile:

  1. securității industriale;
  2. construcțiilor (inclusiv materialelor și articolelor pentru construcții);
  3. geodeziei, cartografiei și geoinformaticii;
  4. securității și sănătății în muncă;
  5. supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;
  6. protecției civile și asigurarea împotriva incendiilor.

La fel, proiectul HG urmează să conțină lista actelor normative care urmează a fi modificate și abrogate odată cu intrarea în vigoare a acestuia.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția supravegherea pieței și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Alexandru Ceban
Tel. 022 250 683
E-mail: alexandru.ceban@mec.gov.md