Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

În temeiul art.31 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, precum și în scopul capitalizării Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” prin majorarea capitalului social al întreprinderii Ministerul Economiei a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi prezentate Ministerului Economiei, Direcția politici de administrare și deetatizare a proprietății publice.

Persoana responsabilă: Ina Voicu
Tel. 022 250 620
E-mail: ina.voicu@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 20 aprilie 2017.