Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea hotărîrii Guvernului nr.110 din 23.02.2011

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea hotărîrii Guvernului nr.110  din  23.02.2011

Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat din următoarele considerente.

Potrivit art.47 art.(3) din Legea nr.1134/1997, profitul net poate fi utilizat pentru: a) acoperirea pierderilor din anii precedenți; b) formarea capitalului de rezervă; c) plata recompenselor către membrii consiliului societății şi ai comisiei de cenzori; d) investirea în vederea dezvoltării producției; e) plata dividendelor; precum şi pentru f) alte scopuri, în corespundere cu legislația şi cu statutul societății.

Concomitent, conform art.13 din Legea nr.146/1994, profitul net poate fi utilizat pentru: a) acoperirea pierderilor anilor precedenți; b) formarea capitalului de rezervă; c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producției; d) defalcări în bugetul de stat; e) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației.

Astfel, cadrul normativ actual stipulează că profitul net obținut de entitate poate fi utilizat în diferite scopuri și nu stabilește plafonul exact a părții din profitul net care trebuie să fie îndreptat pentru un scop sau altul, prevăzut de legislație.

Persoana responsabilă: Tatiana Demidcenco
Tel. 022 250 650
E-mail: tatiana.demidcenco@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 02 octombrie 2017.