Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor imobile.

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor imobile.

Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor imobile.

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.a1) şi art. 14, alin. (1), lit. c) al Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și art. 10 alin. 1) lit. c) a Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr. 901 din 31.12.2015, Ministerul Economiei a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor imobile. 

Proiectului se elaborează în scopul asigurării condițiilor de activitate a Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat Bălți.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi prezentate Ministerului Economiei, Direcția politici de administrare și deetatizare a proprietății publice.

Persoana responsabilă: Simion Cociu
Tel. 022 250 620
E-mail: simion.cociu@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 18 iunie 2017.