Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a entității pentru desemnare în calitate de Furnizor central de energie electrică

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a entității pentru desemnare în calitate de Furnizor central de energie electrică

Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectul Hotărîrii de Guvern privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a entității pentru desemnare în calitate de Furnizor central de energie electrică.

În temeiul prevederilor art. 30 și art. 45, alin. (6), lit. c) din Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 nr. 69-77, art. 117) și potrivit art. 96, alin. (13), lit. b) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413), Ministerul Economiei a inițiat elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a entității pentru desemnare în calitate de Furnizor central de energie electrică.

Proiectului se elaborează în scopul organizării și desfășurării unui proces cuprinzător și transparent de selectare a entității pentru desemnare ulterioară în calitate de Furnizor central de energie electrică.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi prezentate Ministerului Economiei, Direcția politici de piață și statistici energetice.

Persoana responsabilă: Eugenia Pietraru
Tel. 022 250 659
E-mail: eugenia.pietraru@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 17 iulie 2017.