Anunțul privind inițierea modificării Regulamentelor generale de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale.

Ministerul Economiei anunță inițierea modificării Regulamentelor generale de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare” și RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”

În scopul înlăturării neconformităților depistate de experți în cadrul evaluării la nivel de omologi în scopul semnării EA BLA de către Centrul național de Acreditare (MOLDAC) și  luând în considerație faptul că Autoritatea Centrală de Metrologie – Ministerul Economiei este responsabil de elaborarea și aprobarea documentelor normative din domeniul metrologiei, Direcția dezvoltarea infrastructurii calității a inițiat modificarea  Regulamentelor generale de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare” și RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectelor menţionate, pot fi prezentate Ministerului Economiei, Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii.

Persoana responsabilă: Marina Gavrilovici
Tel. 022 234 037
E-mail: marina.gavrilovici@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor: 28 aprilie 2017