Anunțul referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase”

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase”.

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase”.

Proiectul documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase” este propus spre elaborare şi aprobare în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.135-141, art.445), care are ca scop asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate şi fiabilitate şi prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase.

Înregistrarea obiectelor industriale periculoase în Registru menționat se efectuează în scopul ducerii evidenţei obiectelor industriale periculoase exploatate, deservite tehnic, utilizate, reconstruite, reutilate tehnic ale agenţilor economici. Obiectele industriale periculoase sînt supuse înregistrării de stat de către organul de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale, la notificarea obligatorie a agentului economic despre deţinerea obiectului industrial periculos. În conformitate cu prevederile art.18 alin.(11) lit.d) și e) al Legii nr.116 din 18 mai 2012, organul de control şi supraveghere tehnică de stat este obligat să ţină evidenţa obiectelor industriale periculoase conform unui soft special și să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase.

Părțile interesate pot prezenta recomandări şi propuneri asupra proiectului prenotat în adresa Ministerului Economiei, Direcția Supravegherea Pieței și Securitate Industrială, tel.022 250-683, e-mail: larisa.sloninova@mec.gov.md.