Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Elaborarea proiectului de Hotărâre a fost realizat în vederea armonizării cadrului normativ la prevederile legilor nou adoptate. 

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Legeanr. 187 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.Astfel odată cu intrarea în vigoare la data de 22 martie 2017 a Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 urmează să reglementeze toate aspectele legate de vânzări de produse şi garanţiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecţiei consumatorului în contextul pieţei interne. Respectiv apare necesitate abrogării Hotărârii Guvernului nr.1465 din 08 decembrie 2003 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie’’(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1530 ).

De asemenea Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare cadru legal de norme şi principii legate de supravegherea pieţei în parte ce ţine de corespunderea produselor nealimentare introduse pe piaţă si/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice, în scopul asigurării prin activităţile de supraveghere efectuate de autorităţile împuternicite, protejarea intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.

Astfel având în vedere că legea prenotată intră în vigoare la 1 aprilie 2017 este necesar de abrogat Hotărârea Guvernului nr.597 din 13 august 2012 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor’’ precum şi a Hotărârii Guvernului nr.862 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea sistemului de control de stat specializat’’.

Actualmente, proiectul de Hotarâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului  se află în proces de elaborare.

Fişiere ataşate:

  1. Proiect de Hotărâre.
  2. Nota informativă.

Persoana responsabilă: Deseatnic Mihaela
Tel. 022-233-617
E-mail : mihaela.deseatnic@mec.gov.md