Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.

Elaborarea proiectului de Lege este realizatăîn vederea armonizării legislaţiei Republicii Moldova care reglementează domeniul protecţiei consumatorilor cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene, fiind parte a unui proces mai extins de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în cadrul implementării angajamentelor Republicii Moldova asumate la semnarea Acordului de Asociere UE – Republica Moldova.

Proiectul sus-menționat are ca scop crearea cadrului legal naţional în vederea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, stabilind în acest sens autorităţile competente şi biroul unic de legătură responsabile de cooperarea transfrontalieră.

Modificările şi completările la Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 stabilesc aspectele primare privind cooperarea autorităților în aplicarea legilor de protecţie a consumatorilor prin amendamentele aduse la capitolul VII1 Cooperarea transfrontalieră privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor, creînd o reţea a acestor autorităţi cu scopul de a facilita rezolvarea cazurilor cu aspect transfrontalier.

Prin urmare, se urmărește, pe de o parte, să se faciliteze cooperarea între autoritățile publice ale Republicii Moldova însărcinate cu aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor, în cazul în care acestea se confruntă cu încălcări transfrontaliere și, pe de cealaltă parte, să se contribuie la buna funcționare a pieței interne, la calitatea și la coerența aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor și la supravegherea intereselor economice ale consumatorilor.

Fișiere atașate:

Persoana responsabilă: Tatiana Pîrgari
Tel. 022 233-617
E-mail: tatiana.pirgari@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 10.04.2017