Apel de exprimare a interesului în Republica Moldova: stagiari pentru eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP)

EU4Environment caută profesioniști interesați să fie instruiți cu privire la aplicarea metodologiei RECP în întreprinderile mici și mijlocii de producere (IMM-uri) din Moldova.

Stagiarii RECP vor acționa sub supravegherea directă a Coordonatorului Național al proiectului RECP în Moldova și în strânsă cooperare cu experții tehnici ai Partenerul Național de Formare și Evaluare a RECP al UNIDO (în cadrul Acțiunii UE pentru Mediu) pentru a efectua evaluări RECP pentru întreprinderile demonstrative de prelucrare. Profesioniștii interesați vor primi sesiuni de instruire și coaching de la o echipă de formatori internaționali pentru a efectua evaluările RECP la fabrică ale companiilor demonstrative, urmând metodologia RECP studiată în timpul programului de formare. Sesiunile de instruire vor fi desfășurate în paralel cu aplicarea de cunoștințe practice pentru a dezvolta evaluările RECP la fabrică, intercalând instruirea și vizitele tehnice. Evaluările vor fi efectuate la companiile demonstrative selectate care vor să introducă măsuri RECP în operațiunile lor comerciale.

Misiunea evaluării RECP la fabrică va urma o analiză sistematică bazată pe metodologia RECP pentru a optimiza utilizarea resurselor în companiile demonstrative. Rolul implică analiza datelor și evaluarea ineficiențelor, evaluarea tehnică, economică și de mediu a măsurilor pentru a reduce impactul negativ a practicilor de producție existente asupra mediului și pentru a ajuta întreprinderile demonstrative să își îmbunătățească eficiența. Misiunea include, de asemenea, activități de coaching care sunt furnizate personalului companiilor, pregătirea rapoartelor tehnice privind constatările evaluării și măsurile identificate și monitorizarea măsurilor implementate în companiile demonstrative.

Astfel, stagiarii RECP vor fi de așteptat să contribuie la promovarea generală a proiectului demonstrativ RECP în Moldova. 

CALIFICĂRI:

  • Profilul profesional în inginerie (chimică, industrială, de mediu, mecanică sau conexă), științe ale mediului, ecologie industrială sau un domeniu conex este o cerință.
  • Cel puțin 1 an de experiență profesională în furnizarea de servicii în sectorul industrial, în domeniile mediului, productivității, sistemelor de calitate sau subiecte conexe.
  • Abilități interpersonale și de comunicare excelente, inclusiv capacitatea de a comunica eficient ideile, atât verbal, cât și în scris.
  • Este necesară cunoașterea profesională a limbii engleze.

Această activitate este întreprinsă de echipa națională a UNIDO în cadrul Acțiunii UE pentru Mediu finanțată de Uniunea Europeană. Echipa este formată dintr-un Coordonator Național și un Partener Național de Formare și Evaluare a RECP în Moldova. Echipa națională se va ocupa de cererea, selecția, interviul și contractarea stagiarilor.

PROCEDURI DE APLICARE: pentru a aplica pentru acest rol, vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție către Tatiana Chernyavskaya la: T.CHERNYAVSKAYA@unido.org

Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la un interviu.

TERMENUL DE APLICARE: 20 iulie 2021

ÎNCEPUTUL ROLULUI: august 2021

DURATA: 6 luni

LOCAȚIE: CHIȘINĂU, MOLDOVA (cu deplasări la întreprinderi selectate din diferite regiuni ale țării)