AVIZ privind inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative

AVIZ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin ”Cu privire la abrogarea unor documente normative”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin ”Cu privire la abrogarea unor documente normative”.

Întru realizarea „Programului de perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea documentelor normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu legislația şi standardele europene şi internaționale” aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr. 34 din 02.03.2016, au fost identificate documente normative (lista se anexează), ce contravin prevederilor Legii metrologiei nr 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.100-105, art.190), a Hotărîrii de Guvern nr. 1042 din 13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal și a reglementărilor tehnice cu privire la introducerea pe piață a mijloacelor de măsurare.

Lista respectivă a fost remisă laboratoarelor de verificări metrologice precum și altor entități, activitatea cărora are tangență cu domeniul metrologiei legale, urmare a propunerilor parvenite va fi elaborat ordinul de abrogare a documentelor normative considerate depășite din punct de vedere tehnic și a celor care contravin cadrului normativ în vigoare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului de ordin menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructurii calității și securitate industrială.

Persoana responsabilă: Marina Gavrilovici, consultant principal.
Tel: 022 250-645
E-mail:  marina.gavrilovici@mec.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 10.02.2018