AVIZ privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin ”Cu privire la abrogarea unor documente normative”

AVIZ
privind iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin ”Cu privire la abrogarea unor documente normative”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului de Ordin ”Cu privire la abrogarea unor documente normative”.

Proiectul nominalizat este elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, în scopul ajustării cadrului normativ din domeniile standardizării, metrologiei, acreditării, evaluării conformităţii supravegherii pieței și securității industriale la prevederile legilor noi aprobate – Legea nr.20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională, Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, Legea nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare, Legea nr.8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, precum și legilor modificate – Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și Legea nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

Aceste acte legislative transpun prevederile legislației europene – Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului nr.339/93; Regulamentul (UE) nr.1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr.1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; Decizia nr.768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului; Documentului Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală OIML D1:2012 „Consideraţii pentru o lege privind metrologia” şi ale Directivei 2009/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic; Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, etc.

Avînd în vedere că Guvernul trebuie va aducă actele sale normative în conformitate cu legile aprobate, a fost efectuată analiza documentelor normative în domeniile vizate. Astfel, au fost identificate 39 documente normative, care necesită a fi abrogate:

 1. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 1458-ST din 06.02.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39-41/95 din 05.03.2004);
 2. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr.1060-M din 29.01.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 21-22/49, 05.02.2002);
 3. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 883-ST din 02.03.2001 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova  nr.29-30/93 din 15.03.2001);
 4. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 787-c din 07.08.2000 cu privire la modificarea „Nomenclatorului produselor, proceselor şi serviciilor supuse certificării obligatorii în RM” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.106-108/304 din 24.08.2000);
 5. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 750-C din 05.06.2000 cu privire la aprobarea „Nomenclatorului produselor, proceselor şi serviciilor supuse certificării obligatorii în RM” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.106-108/303 din 24.08.2000);
 6. Hotărîrile Serviciului de Standardizare și Metrologie din 14.12.1999:
  – Produse alimentare. Informaţie pentru consumator (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.43-45/101 din 28.03.2002);
  – Produse nealimentare. Informaţie pentru consumator (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.43-45/102 din 28.03.2002).
 7. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 1609-ST din 11.11.2004 pentru aprobarea „Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de agenţii economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii produselor şi securităţii industriale” şi „Nomenclatorului serviciilor prestate de agenţii economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii produselor şi securităţii industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-16/25 din 21.01.2005);
 8. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr.1651-ST din 01.02.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-38/114 din 04.03.2005);
 9. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 1963 din 11.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.181-183/621 din 24.11.2006);
 10. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 2009-C din 03.11.2006 cu privire la modificarea Hotărîrii Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.1866-C din 27.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.178-180/607 din 17.11.2006);
 11. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 2109-C din 25.05.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-102/431 din 13.07.2007);
 12. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 2151-M din 01.08.2007 referitor la completarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-135/506 din 24.08.2007);
 13. Hotărîrile Serviciului de Standardizare și Metrologie – Informație referitor la elaborarea, aprobarea, înregistrarea şi punerea în aplicare a codurilor de bună practică privind principiile şi metodologia standardizării:
  – nr. 05-12/620 din 23.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197/702 din 14.12.2007);
  – nr. 05-12/109 din  28.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.74-75/210 din 11.04.2008).
 14. Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie nr. 2206-EC din 29.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.11-12/20 din 18.01.2008);
 15. Ordinul Ministerului Economiei nr. 55 din 15.04.2009 cu privire la desemnarea organismului de certificare “Trans-standard” S.R.L. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.97-98/408 din 29.05.2009);
 16. Registrul de Stat al Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii:
  – Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25-26/80 din 16.02.2010;
  – Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-33 din 25.02.2011.
 17. Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 31.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.103-104/372 din 22.06.2010);
 18. Ordinul Ministerului Economiei nr. 187 din 01.11.2010 cu privire la aprobarea modificării la Regulile de desemnare a OEC (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.214-220/762 din 05.11.2010);
 19. Ordinul Ministerului Economiei nr. 6 din 26.01.2011 cu privire la suspendarea desemnării organismului de certificare produse cu grad sporit de pericol din cadrul Centrului Tehnic Securitate Industrială și Certificare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-24/120 din 04.02.2011);
 20. Ordinul Ministerului Economiei nr. 184 din 21.11.2011 cu privire la retragerea desemnării laboratorului de încercări a produselor petroliere din cadrul CSM Bălţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.216-221/1836 din 09.12.2011);
 21. Ordinul Ministerului Economiei nr. 5 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică „Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22/81 din 03.02.2009);
 22. Ordinul Ministerului Economiei nr. 87 din 16.05.2012 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.5 din 22.01.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-102/622 din 25.05.2012);
 23. Ordinul Ministerului Economiei nr. 94 din 31.05.2013 cu privire la modificarea Anexei nr.2 din Ordinul Ministerului Economiei nr.51 din 08.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130-134/888 din 21.06.2013);
 24. Ordinul Ministerului Economiei nr. 97 din 05.06.2013 cu privire la modificarea Anexei nr.2 din Ordinul Ministerului Economiei nr.51 din 08.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130-134/890 din 21.06.2013);
 25. Ordinul Ministerului Economiei nr. 125 din 09.07.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.51 din 08.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.161-166/1115 din 26.07.2013);
 26. Ordinul Ministerului Economiei nr. 136 din 26.07.2013 cu privire la unele modificări în “Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.177-181/1222 din 16.08.2013);
 27. Ordinul Ministerului Economiei nr. 141 din 01.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.177-181/1223 din 16.08.2013);
 28. Ordinul Ministerului Economiei nr. 22 din 17.02.2014 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Economiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49-52/282 din 28.02.2014);
 29. Ordinul Ministerului Economiei nr. 162 din 11.09.2014 cu privire la unele modificări în “Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.325-332/1506 din 31.10.2014);
 30. Ordinul Ministerului Economiei nr. 182 din 15.10.2014 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Economiei nr.51 din 08.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324/1491 din 24.10.2014);
 31. Ordinul Ministerului Economiei nr. 19 din 17.02.2015 cu privire la completarea “Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46-51/335 din 27.02.2015);
 32. Ordinul Ministerului Economiei nr. 26 din 27.02.2015 cu privire la completarea anexei nr.2 la Ordinul Ministerului Economiei nr.111 din 26 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.74-77/538 din 27.03.2015);
 33. Ordinul Ministerului Economiei nr. 94 din 28.05.2015 cu privire la recunoaşterea organismului de certificare din cadrul ÎCS “Trans-Standard” SRL (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.139-143/964 din 05.06.2015).
 34. Ordinul Ministerului Economiei nr. 172 din 17.11.2015 cu privire la modificarea “Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.340-346/2523 din 18.12.2015);
 35. Ordinul Ministerului Economiei nr. 8 din 19.01.2010 privind modul de eliberare a autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.11-12/33 din 26.01.2010);
 36. Ordinul Ministerului Economiei nr. 182 din 21.11.2011 cu privire la eliberarea Permiselor de exercitare în domeniul securităţii industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  nr.206-215/1808 din 02.12.2011).

Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparenţa decizională”, subcompartimentul „Anunţuri privind consultările publice”.

Întru evitarea tratării neunivoce a prevederilor din legile menționate, precum și în scopul preîntîmpinării discrepanțelor ce pot apărea la implementarea actelor legislative și normative în domeniile vizate, se propune abrogarea documentelor enunțate, emise anterior de către Serviciul de Standardizare și Metrologie, Ministerul Economiei, precum și informațiile, care actualmente sunt depășite tehnic și contradictorii cu cerințele legislației în vigoare.

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate pînă la data de 5 februarie 2018 la adresa: str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, mun. Chişinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 23-40-64 sau la următoarea adresă electronică: angela.konovalenko@mec.gov.md.

Persoană de contact: Angela Konovalenko, Consultant principal Direcție infrastructura calității și securitate industrială
Tel. 022 25-06-42.