AVIZ privind inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și Planului de

AVIZ privind inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

Proiectul vine să continue eforturile Guvernului pentru dezvoltarea sectorului TI, după ce Strategia de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației, aprobată în anul 2015 a fost realizată, prin implementarea proiectelor prioritare cu impact major pentru această industrie. Strategia Guvernului pentru sectorul TI a reflectat pe deplin importanța sectorului pentru economia națională prin facilitățile fiscale orientate spre creșterea competitivității industriei TI și acțiuni de susținere a industriei TI.

Principalul rol al Guvernului în această direcție constă, în facilitarea apariției unor ecosisteme dinamice, prin colaborarea strânsă cu antreprenorii, investitorii, corporațiile, campionii locali, și alți actori interesați, și proliferarea soluțiilor TI pe orizontală.

În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a propus actualizarea politicilor de susținere a creșterii și diversificării industriei tehnologiei informației printr-o nouă Strategie, axată pe dezvoltarea ecosistemului de inovare digitală și susținere a afacerilor TI.

Obiectivul general al Strategiei constă în „Crearea condițiilor pentru sporirea competitivității, diversificarea industriei TI și orientarea acesteia spre inovare digitală în toate sectoarele economiei”.

Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparența decizională”, sub-compartimentul „Anunțuri de proiecte şi consultări publice”.

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor Dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate până la data de 30 ianuarie 2018, la adresa: str. Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Chișinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 234064 sau la următoare adresă electronică: oxana.rusanovschi@mec.gov.md.

Persoană de contact: Oxana Rusanovschi, Consultant principal în Direcția politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale
Tel. 022 250636